VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Het bestuur:

Voor de regelzaken van het buitentoneel is er een 9-koppig bestuur. Die hebben de taken goed verdeeld en kunnen met hulp van de werkgroepen goed doorpakken.

Het bestuur is van Stichting Buitentoneel Stramproy die nu het stuk “Euver de Grens” organiseert.

Binnen het bestuur zijn de taken goed verdeeld, en de bestuurders zitten duidelijk in hun kracht. Daardoor kan er veel en snel werk verzet worden. Vergaderingen leveren zo energie op, in plaats van energie te kosten. Het bestuur laat zich ondersteunen door werkgroepen, waar we ook mogen stellen dat die bruisen van talent en energie. De werkgroepen sponsoring, terrein & techniek, PR, Smokkeltocht, Tentoonstelling, Scholenproject en catering trekken allemaal flink aan de kar. Dat allemaal naast de grootste werkgroep die zich direct met het toneel en de ondersteuning daarvan bezighoud. Zo zijn er nu ongeveer 125 mensen bezig met de organisatie van alle projecten en deelprojecten van “Euver de Grens”.

Die zijn ook heel blij met de kaartverkoop, we zijn nagenoeg uitverkocht….

DE Euver de Grens SMOKKELTOCHT!

“Een spannende nevenactiviteit van “Euver de Grens” is een smokkeltocht voor 10 – 15 jarigen. In groepjes lopen deze jongeren een tocht waarbij ze gaan ervaren dat je stalen zenuwen moet hebben bij het smokkelen. Ze beleven het illegale werk op een indringende manier, waarbij de bloeddruk en de hartslag wel even hoger zullen worden. Deelname is mogelijk, er komen 6 momenten van telkens 50 – 75 deelnemers. Binnenkort volgen de opgave momenten. Als je niet kan wachten, stuur dan al een mail via onze website info@buitentoneelstramproy.nl .  De tocht start bij de Broekmolen, waar ook de eerste uitleg wordt gegeven. Dwars door het struikgewas, over echte oude smokkelpaadjes, via een boombrug over de A-beek, deels door het open veld loopt de route langs allerlei figuren die iets van je willen… Zorg dat je niet gepakt wordt met je smokkelwaar.. Als je je lukt om alle obstakels te passeren, dan wacht een rijke beloning. Twijfel niet, en doe met je vrienden !

Voortgang kaartverkoop

3 Mei 2022

Voor de 10 voorstellingen van “Euver de Grens” zijn zo’n 4300 kaarten beschikbaar. We zijn nu 2 maanden met de verkoop bezig, en het loopt storm. Er zijn al 3800 kaarten verkocht. Sommige avonden zijn uitverkocht of bijna uitverkocht (minder dan 10 resterende kaarten). Meer dan 10 avonden kan niet, de tribune uitbreiden evenmin. Dus als je er nog bij wilt zijn…… Haast je dan!

We hebben nog meer dan 4 maanden te gaan tot de eerste uitvoering, die kaarten worden zeker allemaal verkocht. Voor 21 euro (incluis ticketkosten) krijg je een prachtige avond op een indrukwekkende locatie, met een consumptie. Ideaal cadeau, voor je ouders, je vrienden of voor jezelf.
Locatie is de Broekmolen in het buitengebied van Stramproy, pal op de grens met België. Zorg dat je niet achter het net vist, en ga meteen naar het reserveren van kaarten op deze de website. Daar krijg je géén spijt van.

Scholenproject

Het project van het buitentoneel behelst ook een scholenproject. De hoogste groepen van de basisschool krijgen een volledig lespakket over de betekenis van de grens, smokkel en stroperij. Door filmpjes, een boek en opdrachten gaan ze zelf ontdekken wat de rol van de Roojer grens is geweest. Inmiddels hebben zich al 16 scholen bereid verklaard om hieraan mee te doen.

De opzet van deze werkwijze komt van een gespecialiseerd bureau hiervoor : Stichting Edumare uit Leudal. Dit bureau komt voort uit basisschool leraren, die zagen dat er een te grote druk op het personeel was om leuke projecten op te pakken. Zij kunnen basisscholen hierin precies op de juiste wijze ondersteunen met op maat gemaakte lespakketten. Scholen zijn vaak enthousiast over deze gedegen aanpak, die interessant is voor de leerlingen en ontlastend voor de leerkrachten. Ook voor dit project hebben zich al 16 basisscholen in de regio ingeschreven en we hopen dat we uiteindelijk tot 20 scholen kunnen komen. Om alles goed te laten verlopen is er op 8 september een kick-off voor alle deelnemende scholen, vanuit de basisschool in Stramproy. Zo blijft de geschiedenis levend ! De deelnemers kunnen natuurlijk ook nog naar de spannende Smokkeltocht, die ook georganiseerd wordt. Daarover een volgende keer meer….

Gluren bij de Buren

“Euver de Grens” was te gast bij een vergadering van de organisatie van “Gluren bij de Buren”.  Die organisatie houdt zich bezig met lokale cultuurhistorische tochten, en was zeer geïnteresseerd voor het project van het buitentoneel. Een toneelstuk dat zich afspeelt 100 jaar geleden en ook nog een tentoonstelling over smokkelen, stropen, grensconflicten en douane-controles, staat zeer in de belangstelling van deze organisatie. We hebben afgesproken dat we op dinsdag 20 september een “gluren bij de buren” organiseren bij de Broekmolen. Verder heeft de organisatie veel kaarten ingekocht voor de belangstellenden in hun kringen. Men was (terecht) bezorgd dat er snel alles uitverkocht zou zijn. Inmiddels zijn er al 2 van de 10 voorstellingen uitverkocht, en bijna 3000 kaarten verkocht. Mooie samenwerking die we niet hadden zien aankomen, maar precies past ! En alles in een zeer gemoedelijke sfeer, met straffe Belgische biertjes…

Sponsoren

Een cultureel evenement als het buitentoneel “Euver de Grens” kan alleen maar slagen als er sponsoren en/of subsidieverstrekkers zijn voor financiële ondersteuning. Gelukkig hebben we partners weten te vinden, die samen met ons een prachtig, cultureel en educatief programma kunnen bieden in september 2022. 

Naast overheden, als provincie en gemeentes, zijn er ook private stichtingen die ons project op een hoog niveau willen laten plaatshebben, en ons daartoe faciliteren. Zonder deze hulp en bemoedigende woorden, zou het allemaal niet lukken. We Zijn alle ondersteuners zeer erkentelijk, en zullen uw bijdrage volledig voor het beoogde doel aanwenden.

En die doelen zijn nogal breed, want we willen een prachtig buitentoneelstuk maken. Maar ook in het dialect laten gebeuren. Het is grensoverschrijdend, en historisch verantwoord. Daarnaast loopt er een volledig lespakket voor basisscholen, incluis lesmateriaal zoals boeken. We richten een tentoonstelling in over de situatie van 100 jaar geleden bij de Broekmolen. Het evenement wordt toegankelijk voor minder validen, ouderen, kinderen, minder draagkrachtigen en allochtonen. Er komt een smokkeltocht voor de jongere jeugd. Het hele project draait op vrijwilligers en lokale verenigingen. Genoeg doelstellingen, waarvoor we ook genoeg financiers voor nodig hebben.  Met gepaste trots kunnen we die dan ook aan u voorstellen.

Terugblik op het verloop van Euver de Grens

In Midden-Limburg worden al enkele jaren prachtige buitentoneelstukken opgevoerd onder regie van onze dorpsgenoot Johan Korten. Bij de Dorpsraad Stramproy dachten ze:  “Det zooj toch sjoeën zeen in Rooj …”     

Het idee werd uitgewerkt en op een eerste bijeenkomst met diverse organisaties waren de reacties bijzonder positief mede door het enthousiasme van Johan Korten. Een locatie werd snel gevonden in het natuurlijke gelegen Broekmolen op de grens van België en Nederland. De belevenissen op deze plek met zijn omwonenden zouden het onderwerp worden en alle lichten gingen op groen om het stuk te gaan maken.

De schrijver Frits Criens schreef de tekst en het toneelstuk “Euver de Grens” was geboren. Eind 2020 werden de contracten met schrijver, regisseur en locatiebewoners vastgelegd.

Begin van dit jaar kreeg het bestuur zijn definitieve vorm en werd ‘Stichting Buitentoneel Stramproy’ opgericht. Diverse werkgroepen gingen flink aan de slag en voor de toneelgroep werden spelers uit binnen- en buitenland geworven. 45 spelers waren spoedig gecast die vol overtuiging hun medewerking toezegden aan deze productie. En toen … coronatijd …

Eindelijk kon na een lange lockdown in de zomer worden afgetrapt met een kennismaking bij de Broekmolen en waren alle rollen verdeeld en al vele ondersteuners geworven. Op ludieke wijze deelde Johan de scripts uit aan de spelers. Frits lichtte de aard van het stuk  toe en benoemde het plezier dat het voor iedereen zou opleveren, mits er hard geoefend werd… Begin september werd gestart met de eerste repetitie in De Zaal waarbij de toon meteen werd gezet. Naast serieus spelen moest er ook gelachen worden. Elke oefenavond groeit het stuk en van het correct uitspreken van de tekst gaan de spelers naar het overtuigend neerzetten van de karakter.

Inmiddels is er door de werkgroepen veel vergaderd; een projectplan geschreven; vergunningen geregeld; afspraken over licht, geluid, tenten en toiletten gemaakt; kennis opgedaan en contacten gelegd met deelnemende (heemkunde)verenigingen en het smokkelmuseum; overheden en instanties aangeschreven voor bijdragen en financiële middelen; een poster ontwikkeld en al enkele promotie-activiteiten gestart.

Momenteel zitten we in een nieuwe lockdown en zijn de repetities heel even uitgesteld. Heel even maar … want in 2022 gaan we onze uiterste best doen om een onvergetelijke serie voorstellingen te realiseren in september 2022. Daarvoor was 2021 een belangrijk voorbereidend jaar.

Een fijne jaarwisseling gewenst en blijf gezond!

Repetities in “De Zaal” te Stramproy

De afgelopen maanden is er al volop gerepeteerd (uiteraard aangepast met de corona maatregelen) voor Euver de grens. Het is mooi om te zien hoe goed de tekst kennis is, en de groei van elke speler. Elke week krijgt het stuk steeds meer vorm. Hier alvast een paar foto’s als voorproefje.

IN GESPREK MET: Regisseur Johan Korten

17 December 2021

Wie is Johan? En waar kunnen mensen je van kennen?
Tja wie is Johan Korten?? Je kunt ook vragen , weem is Joep vanne Broabenjer??
Moeilijk om over jezelf te oordelen maar als het dan toch moet; Hij is iemand waar je afspraken mee kunt maken. Die zich houd aan de gemaakte afspraken. Niet houd van achter zijn rug om of achterbaks iets probeert te regelen. Hij doet het samen, open en eerlijk, democratisch en sociaal. De mensen moeten mij niet kennen ze mogen mij kennen.

Hoe ben je ooit begonnen met toneel?
Die vraag is al eens eerder gesteld het antwoord blijft hetzelfde;
Mijn oudste zus Leen is de schuldige, zij vroeg mij om in een stuk van ‘De Volhouders’ mee te spelen. Ze zochten nog een “joonk menke” vanaf die tijd (1968) is het niet meer gestopt.

Wanneer is een voorstelling voor jou geslaagd?
Een voostelling is geslaagd als het publiek huiswaarts keert met een goed gevoel, als ze geëmotioneerd, verwondert en even van hun dagelijkse zorgen verlost zijn. Voor mij als regisseur gelden andere regels, Het verhaal (de rode draad) moet duidelijk over komen.
De personages moeten geloofwaardig zijn. Het totaal plaatje moet kloppen, de kleding, het geluid en licht, de Smink, de attributen, rekwisieten en de eventuele levende haven.

Je hebt al veel met Frits Criens samen gewerkt. Hoe is dat ontstaan? En wat vind je er leuk aan?
Frits heb ik in het begin van mijn regisseurs carrière leren kennen. Ik werd gevraagd om in Haelen te komen regisseren. Waar Frits de stukken schreef (kluchten) en tevens de rollen verdeelde. Dat deed Frits al jaren zo en was niet anders gewend. Maar ja toen kwam ‘Dea Broabènjer oet Rooy’ naar Haelen. En toen ging het toch anders, het moest zoals de regisseur het zag. Er werden andere stukken dan kluchten gekozen wat ook voor het dorp een grote verandering was. Begrijpelijk dat het niet meteen koek en ei was tussen ons.
De omslag kwam toen ik Frits vroeg om het stuk ‘Oos bank’ te schrijven. Het was een typisch dorpsstuk zoals het er vroeger aan toe ging. En dan is Frits op zijn best, de “Frederico Fellini” van het Limburgse leven.

Is er nog iets dat je wilt toelichten omtrent ‘’Euver de grens’’?
Euver de grens’, is zo’n stuk dat het dorpse/boeren leven van vroeger verteld. Met gebeurtenissen die op diverse manieren de lading ‘Euver de grens’ dekt. Dat ondanks de liefde, de humor en de spectaculaire acties die er in zitten ook het schrijnende verdriet en armoede laat zien. ‘Euver de grens’ zal als buitenlucht toneel in Rooy en omstreken niet ongemerkt voorbij gaan!

Waarom moeten volgens jou mensen naar Euver de grens komen kijken?

Als je het mist zul je er heel lang spijt van hebben!!!!
Groetjes en tot in september 2022,
Johan Korten regisseur ‘Euver de grens’.

IN GESPREK MET: Schrijver Frits Criens

17 December 2021

Wie is Frits? En waar kunnen mensen je van kennen?

Ze kennen me wellicht van mijn wekelijkse columns Modertaal, eerst in de Limburger, nu in Hallo Magazine en Hallo online en op facebook. Misschien kennen ze me ook als stadsdichter van de gemeente Leudal. Ik heb diverse dichtbundels gepubliceerd. Verder kennen de mensen me misschien als schrijver van verhalen en romans. Mijn laatste roman, De man die een kip was, is net verschenen. En natuurlijk kennen veel mensen me als schrijver van toneelstukken die door het hele land gespeeld worden, tot in Nieuw Zeeland toe. De laatste jaren is daar een aantal grote, massale buitenspelen bijgekomen. Zwarte Pier, In de geist van Graaf Filips, Vossen van de Spik en nu dan Euver de grens.

Wanneer is het schrijven van (buiten)toneelstukken ontstaan?

Het is dertig jaar geleden begonnen met advondvullende stukken voor toneelgroep Spot-Licht uit Haelen waarvan ik oprichter en voorzitter was. Later werd me door een van mijn opvolgers gevraagd om voor Spot-Licht een buitenstuk te schrijven op een bijzondere locatie. Dat was Zwarte Pier, gebaseerd op een vergeten verhaal en opgevoerd in de prachtige voortuin van Huize Sint Elisabeth.

Waar haal jij je inspiratie vandaan om te schijven?
Uit de mensen om me heen, hun opmerkingen en verhalen, uit wat ik zie en hoor, wat ik gelezen heb, uit wat ik onthouden heb vanaf het moment dat ik herinneringen heb. En uit mijn fantasie en mijn vermogen om totaal verschillende zaken tot iets nieuws aan elkaar te koppelen.

Je hebt al veel met Johan Korten gewerkt. Hoe is dat ontstaan? Wat vind je daar zo leuk aan?
Toen ik nog voorzitter was van toneelvereniging Spot-Licht heb ik Johan als regisseur binnengehaald. Daarna ben ik hem niet meer uit het oog verloren. Wat me aan deze bijzondere regisseur boeit is zijn uitgesproken visie op een stuk en zijn vermogen die visie te vertalen in beelden die heel erg overeenkomen met mijn beelden tijdens het schrijven. Van zijn manier van werken heb ik als toneelschrijver veel geleerd. We voelen elkaar aan, laten elkaar de ruimte en bemoeien ons niet ongevraagd met ons specifieke deel van de productie. Johan is bovendien een regisseur die alles uit een toneelstuk en zijn spelers probeert te halen en daarbij heel erg uitgaat van zijn publiek.

Heb je nog een boodschap omtrent Euver de grens die je wilt meegeven aan onze lezers? 
Vooruit dan: blijf jezelf. Hoogmoed, oneerlijkheid, afgunst en minachting voor een ander brengen jou en anderen slechts ellende.

Tot slot. Waarom moeten volgens jou mensen naar Euver de grens komen kijken?
Omdat ze zichzelf niet te kort mogen doen, daar krijgen ze namelijk eeuwig spijt van. In Euver de grens kunnen de toeschouwers perfect zien en beleven waar ze vandaan komen. Er zit zoveel herkenning in dit tragikomische spel: het speelt honderd jaar geleden, maar gaat ook over vandaag. Sociale tegenstelling, onrecht, mensen die om geloof of afkomst tegenover elkaar staan, liefde en bedrog: het zijn thema’s van alle tijden. Maar in Euver de grens worden ze verbeeld door eigen mensen van weerskanten van de grens; daar kan geen televisie aan tippen. Dat laatste zeg ik niet om kaartjes te verkopen, maar omdat een van meest gehoorde opmerkingen na Vossen van de Spik was: ‘Det waas sjoeëner as Soldaot van Oranje.’ Niet omdat Vossen van de Spik perfecter was, maar omdat het over de geschiedenis ging van de mensen zelf. Dat is ook het geval met Euver de grens. Je beleeft het.

We gaan van start met de social media!

We gaan van start met de social media voor het project “Euver de Grens”. Dit buitentoneelstuk zal in september 2022 in totaal 10 keer worden opgevoerd bij de Broekmolen in Stramproy. Nu de repetities al aardig op gang zijn gekomen, de cast bij elkaar gevonden is en de organisatie al veel zaken geregeld heeft, kunnen we makkelijk naar buiten treden met nieuwtjes. Op 29 november is definitief gekozen voor de poster van het project, waarmee we ons “smoel” hebben. Dat was dan ook meteen de directe aanleiding om te starten met nieuwtjes. We beginnen met de makers van deze prachtige poster : Ria Henderikx heeft een ontwerp gemaakt, en Steef Bensch en Johan van Dooren hebben dat verder ontwikkeld en gedigitaliseerd. Een knap stukje vakwerk van alle drie, met een resultaat om trots op te zijn ! Wilt u weten waar het toneelstuk over gaat ??? Dat komt de volgende keer aan de beurt….. Of je moet al gaan kijken naar onze facebook pagina!

Bezoek aan smokkelmuseum in Budel

Nu het project “Euver de Grens” steeds meer vorm krijgt, wilden we meer zicht krijgen op het smokkelen dat een belangrijk onderdeel van het toneelstuk is. Verder is er ook een plan om met de Heemkundeverenigingen van Stramproy en Molenbeersel een expositie te maken, onder andere over smokkelen. Dus gingen we met 15 mensen op 25 september 2021 naar het Smokkelmuseum in Budel. Daar werden we ontvangen door Toon van Cranenbroek, een enthousiaste oud-politieman en nu gids. We werden meegenomen in een wereld van bijna romantisch smokkelen, tot de keiharde wereld van drugsbendes en mensensmokkelaars in de 21e eeuw. Ons toneelstuk speelt zich ongeveer 100 jaar geleden af, toen smokkelen toch een soort bijverdienste was  voor erg arme mensen. De douaniers / commiezen waren ook arme drommels, die soms een beetje meewerkten en een graantje meepikten van de smokkelaars. Meer naar de romantische kant toe dus…. Na twee uur mooie verhalen, inventieve hulpmiddelen en harde straffen keerden we tevreden naar huis terug. Er zal zeker nog contact volgen met deze kenners van het smokkelen, richting onze eigen expositie.

Aanpassing scene in buitentoneelstuk “Euver de Grens”

28 November 2021

Door Stichting Buitentoneel Stramproy is een toneelstuk in voorbereiding, dat “Euver de Grens” heet. We zijn op dit moment druk met de repetities voor het buitentoneel voor komende september 2022. In dit stuk gaat soms dingen letterlijk over de grens (smokkelen), maar ook figuurlijk (wangedrag, overspel, schelden en discrimineren).

Het stuk speelt zich zo’n 100 jaar geleden af bij de Broekmolen, en daar heeft zich toen een waargebeurde geschiedenis af gespeeld. Het ging om rondtrekkende zigeuners. Ze kwamen klem te zitten tussen Nederland en België, en waren nergens welkom. Uit compassie trokken sommige boeren uit de omgeving, rond 1920 hun leed aan, en gaven ze een plek om te overwinteren, eten en drinken.  

Na een indringend gesprek met Kittie en Sony van Deursen, over de scene met de zigeuners, heeft het bestuur het script nog eens goed gelezen, en besloten deze scene geheel te schrappen uit het stuk. We willen graag uitleggen waarom we dat gedaan hebben.  

Sony en Kittie van Deursen hebben ons verteld, in twee gesprekken van bijna 2 uur, en meerdere telefoongesprekken, dat zij zich door deze teksten gediscrimineerd voelen, dat ze gekwetst en misleid zijn. Voor hen is deze tekst in het toneelstuk absoluut onaanvaardbaar in deze vorm. In de uitvoerige en emotionele gesprekken hebben ze hun gevoelens goed onder woorden weten brengen : 

“We zijn benaderd om medewerking te verlenen aan het toneelstuk “Euver de Grens”. Daarin zijn we misleid door de regisseur over de scene met de zigeuners. We zijn geschrokken van de tekst die we pas op 5 november in handen kregen, en die discriminerend en kwetsend is. Wij hebben bij het bestuur geëist dat deze scene per direct geschrapt wordt.”

Het bestuur heeft direct na het eerste signaal van de familie van Deursen op 5 november het script nogmaals gelezen met de ogen van de nakomelingen van de zigeuners van 100 jaar geleden. Natuurlijk is ook met de regisseur gesproken, die ook geschrokken was. Hij geeft aan zich onbewust te zijn geweest van de wonden uit het verleden die dit stuk zou openhalen, en dat dit onbedoeld was.  

De vraag was of deze scene nog in deze tijd past, is het niet discriminerend en kwetsend ? Houdt het stuk hier voldoende rekening met de gevoeligheid van de geschiedenis van de zigeuners ? Tijdens de vergadering van 8 november is daarom een besluit genomen.  

Het bestuur ziet in dat de scheldwoorden en wijze van omgang met de zigeuners in het toneelstuk niet gepast is, maar kwetsend zijn. Daarmee erkennen we de sterke gevoelens die dit opriep bij Kittie en Sony van Deursen. Er is daarom besloten deze scene in het geheel te schrappen.   

Ondanks het historische verhaal dat hier wel achter zit, is het juist in deze tijd niet goed om op deze wijze  aandacht te besteden aan dit gebeuren. Dat hadden we al eerder moeten inzien, meteen toen het stuk werd aangeleverd door de schrijver. Helaas is dat toen niet gebeurd. We hadden dit script zo niet moeten verspreiden onder de acteurs, en ook niets hierover moeten vermelden in de pers.

We raken en kwetsen een groep mensen op een onjuiste manier. We lopen ook het risico dat het publiek / internet een totaal verkeerd signaal krijgt van dit voorval, en dat daardoor discriminatie weer in de hand wordt gewerkt. Daardoor zou het stuk, juist in deze tijd, voor verdeling zorgen en polariserend werken.  

Dat terwijl het toneelstuk juist bedoeld is om mensen in Rooj en daarbuiten te verbinden, juist niet te verdelen. Daarom heeft het bestuur besloten om deze scene te schrappen. Daarmee neemt het bestuur de verantwoordelijkheid voor deze foute inschatting, die vanaf het begin in het stuk is gekomen.   

We hopen dat we daarmee weer recht doen aan de doelstelling van het toneelstuk en de situatie, en bieden onze oprechte excuses aan bij de familie van Deursen voor het aangedane onrecht.

Het bestuur van Stichting Buitentoneel Stramproy

Euver de grens bereikt Belgisch Limburg!

29 oktober 2021, Limburg(BE)

Het toneelstuk Euver de Grens bereikt ondertussen al internationale media!

In Het Belgisch dagblad, Het Belang van Limburg, heeft op 29 oktober 2021 een artikel gestaan over het grootse toneelspektakel wat in september 2022 zal worden opgevoerd in Stramproy.

Artikel in Belgisch Dagblad Het Belang van Limburg

Afrap buitentoneel “Euver de Grens” met gehele organisatie!

3 juli 2021, Broekmolen Stramproy

Op zaterdag 3 juli 2021 was de officiële aftrap van het project “Euver de Grens”. Daarin staat een groots buitentoneel gepland in september 2022, met een aantal rand-evenementen in Stramproy.

Voor de 45 spelers, waarvan 15 uit België, was het een eerste kennismaking met elkaar, en met de locatie waar gespeeld gaat worden: ‘de Brookmeule’. Behalve toneelspelers waren ook alle hulptroepen uitgenodigd, zoals toneelmeesters, kleding-, grime- en kappershulpen, regie-assistent, soufleuse en productieleider. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van deelnemende verenigingen aanwezig. Samen met het bestuur en de leden van de commissies was het een groot en bont gezelschap.

Door schrijver Frits Criens werd verteld over het spelen in zo’n grote productie. Regisseur Johan Korten (vanne Braobenjer) reikte aan alle spelers het “boekje” uit, waarbij elk personage werd toegelicht. Dat werd een lichtvoetig en amusant verhaal, waarin grote delen van het stuk al werden toegelicht. De hele groep was ruim 80 personen groot, die met elkaar een gezellige middag beleefden, en alvast sfeer konden proeven van de locatie, het toneelstuk en de groep.

Kaarten zijn er voorlopig nog niet, eerst gaat men repeteren, de organisatie verder inrichten en kijken of er subsidies en sponsoren kunnen vinden. Want 10 optredens voor 400 mensen vraagt grote investeringen, die afgedekt moeten worden. Zodra er kaarten beschikbaar komen, zal dat weer gecommuniceerd worden.

Euver de Grens in de Limburger!

30 juni 2021, Dagblad de Limburger

Klik op onderstaande downloadknop om het artikel te downloaden.