Stichting en Bestuur

Op zaterdag 19 september 2020 is een officiële start gemaakt met het buitentoneel dat in 2022 in Stramproy opgevoerd gaat worden. Het succesvolle duo Frits Criens (schrijver) en Johan Korten (regisseur) werken hierin samen, na hun stuk “Vossen van de Spik”.  Het Stramproyer toneelstuk gaat “Euver de Grens” heten, en speelt zich een eeuw geleden af, bij een grensovergang tussen Nederland en België. Er wordt door de arme, katholieke bevolking stiekem gesmokkeld, wat de Hollandse, protestantse douane moet zien te voorkomen. Er wordt in het bosrijke gebied  gestroopt, wat natuurlijk ook niet mag. Er is ook een plagerige spanning tussen de Hollenjers en de Belgen. Voeg daar nog een vleugje verboden romantiek aan toe tussen de een en de ander, en er ontstaat een stuk waar iedereen aan zijn trekken komt. Door de supermooie locatie de Broekmolen, pal aan de grens, komt dit stuk helemaal tot zijn recht.

De Dorpsraad Stramproy heeft het voortouw genomen om dit evenement te gaan organiseren. Op 1 februari 2021 is Stichting Buitentoneel Stramproy opgericht, die de organisatie van de dorpsraad heeft overgenomen en die ook verder kijkt dan alleen de organisatie van het buitentoneel. De hoofdactiviteit blijft een de uitvoering van het stuk “Euver de grens”. Op een mooie locatie bij de Broekmolen zijn in september 2022 in totaal 10 voorstellingen voor 400 personen gepland.

Het bestuur van Stichting Buitentoneel Stramproy bestaat uit de volgende personen:

  • Jan Scheres (voorzitter)
  • Bertha Verhaag (secretaris)
  • Wilfred Huijerjans (penningmeester)
  • Frans Henderikx (vice-voorzitter, PR en catering)
  • Johan Korten (toneel)
  • Ton Lemmen (overheid en subsidies)
  • Carolien Moonen (educatie)
  • Rex Pyka (bestuurslid)
  • Cor Verkoelen (terrein en techniek)
Bestuur stichting Buitentoneel Stramproy

Naast de functies voor het stichtingsbestuur zijn ook de rollen van de spelers ingevuld. Deze zijn inmiddels al druk bezig met de repetities.

Commissies

Werkgroep PR :
Frans Henderikx; Bertha Verhaag; Steef Bensch; Max Hoekstra; Marjon Verhoeven; Geer Beeren,
fotograaf Thieu Niellissen.

Werkgroep Sponsoring :
Ton Lemmen, Jan Levels, Riek Klaessen; Ger Joosten; Piet Hermans

Werkgroep Terrein & Techniek :
Cor Verkoelen; Jan Scheres; Jan Mertens; Leon van Lier; Geert-Jan Kwaspen; Gemmy Pleunis; Leon
Briels, Pim Heijmans, Jan Kessels.
Eigenaren : Jo en José Smeets + Hubert Simons
De Zaal in Stramproy : Thijs Hendriks

Werkgroep Tentoonstelling :
Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt; Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi,
Heemkundevereniging Stramproy, Grenspark Kempenbroek, Theo Schers, Leon Bouwels, Ton
Lemmen, Jan Scheres.

Werkgroep Catering :
Frans Henderikx; Rien & Piet van Loon; Mariska van Doorn; Jac Indenkleef; Peter Keijers; Jan Derks

Werkgroep Smokkeltocht :
Caroline Moonen, Vera Steijvers, Lieke Tindemans; Jelle Heuvelmans; Geert-Jan van Bilsen, Frans
Henderikx.

Werkgroep Scholenproject :
Ton Lemmen, Jan Scheres, Caroline Moonen, Truus & Jacques Manders; Thieu Munnecom

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd voor zijn bestuurstaken. De stichting werkt samen met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. De auteur en regisseur ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gelet op het grote aantal uren dat zij met dit project bezig zijn en de daarmee samenhangende reiskosten. Voor de uitvoering van specifieke taken wordt met professionals gewerkt. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Achtergrond

Stramproy is een kerkdorp in Midden-Limburg en sinds 1998 toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Weert. Stramproy is gelegen ten zuiden van Weert, vlak aan de Belgische grens. Ten westen en zuiden deelt Stramproy de 11 kilometer lange grens met de Belgische Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Bree en Kinrooi. De kern met het buitengebied telt ruim 5.100 inwoners.

Op het Kerkplein staat een sculptuur van de ‘Zoatmaal’, een zoutsmokkelaar anno 1900, van de hand van Truus Coumans-Mevissen. Het beeldje herinnert aan de tijd dat in deze grensstreek veel gesmokkeld is. Het stelt een kleine smokkelaar voor, die in tijden van armoede probeert wat bij te verdienen door een ‘maal’, een zak met zout, de grens over te smokkelen.

Door de scheiding van Nederland en België in 1839 werd besloten om de grens precies te gaan bepalen tussen die landen. Pas in 1843 met de Conventie van Maastricht werd de grens in Stramproy vastgesteld, en die bleek pal door de A-beek bij de Broekmolen te lopen. 

In 1989 is door de Gemeente Kinrooi en de Gemeente Stramproy en monument in de vorm van een menhir, een grote granieten steen, geplaatst ter gelegenheid van de 150-jarige scheiding van de beide Limburgen. De lijn op de plaquette geeft de grens aan en vermeldt de volgende tekst: ‘De grens, alleen nog maar een streep’.

Over de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt een groot natuurgebied van 25.000 hectare. Sinds de ruilverkaveling van 2011 is de grondruil in Stramproy onderdeel geworden van de realisatie van dit GrensPark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt van Eindhoven tot Hasselt.

Op de grens met België, bij grenspaal 160, markeert sinds 2014 het monument ‘Vluchten, Vrijheid, Vrede’ de plek waar tijdens de WOI vele mensen ons land binnenkwamen en de weg naar de vrijheid vonden. Het kunstwerk is gemaakt door Els Maes-Verdonschot.

Beleidsplan

Tegen deze achtergrond heeft de stichting een projectplan geschreven voor een buitentoneelstuk ‘Euver de Grens’, een educatief programma over ‘smokkelen’, een smokkeltocht en een tentoonstelling . Dit projectplan kunt u downloaden via deze link.

De hoofdlijn van het beleidsplan richt zich voornamelijk op het samenbrengen van groepen en verenigingen uit binnen- en buitenland ter bevordering van samenwerking, gemeenschapszin, participatie, educatie en historisch besef; vertaling van emigratie- en immigratieproblematiek naar het heden en behoud en gebruik van streektalen.

Motivatie

Op de grens waar elk voorjaar een lint van witte krokussen bloeit ter herinnering aan de Dodendraad uit de WO1, toen ook de Spaanse griep de hele wereld teisterde, werden in maart 2020 de grenzen wederom gesloten. Door de verschillen in de maatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis werden de grensovergangen met dranghekken, blokkades en zandheuvels gebarricadeerd. Dorpen werden opgesplitst en families gescheiden. Om deze moeizame Coronaperiode af te sluiten, het aloude verbindende dorpsgevoel een extra impuls te geven en de samenwerking met de buurgemeenten te versterken is dit idee opgepakt om gezamenlijk door jong en oud aan een mooi project te gaan werken.  

Privacy Policy

Klik hier voor onze privacy policy